Nový spolek v obci

V současné době zakládáme nový spolek s názvem Dřevosad z.s., jehož hlavním posláním bude výsadba dřevin, jejich kultivace a zlepšování životního prostředí vůbec. Měl by částečně nahradit prázdné místo po občanském sdružení Arbor. Byl bych rád, kdyby se spolek stal nedílnou součástí obecního dění. V dnešní době, kdy se stále rozšiřují zastavěné oblasti obce, a ubývá přírody v našem okolí, kdy máme v životě více stresu a méně pohybu, je potřebné k těmto negativním vlivům vytvořit nějakou protiváhu. Aktivní výsadba stromů v našem okolí nám jistě tuto protiváhu pomůže vytvořit.

Pozitivní význam zeleně je myslím všeobecně znám, jen tedy pro připomenutí:

• Stromy zlepšují kvalitu vzduchu, ať už se jedná o vytváření kyslíku, zachytávání prachu, regulaci vlhkosti a teploty v krajině, až po uvolňování silic, které dokážou hubit choroboplodné zárodky.

• Zeleň nám vytváří estetickou krajinu a působí jako protihluková bariera.

• Funkční krajina, pokrytá zelení dokáže zabránit povodním a tlumí i negativní působení větru.

Stanovy spolku pamatují i na jednoduché zapojení veřejnosti do spolkové činnosti formou takzvaného podporujícího členství. Podporující člen spolku bude informován o chystaných akcích, valných hromadách, záměrech a hospodaření. Členský příspěvek podporujících členů bude, dle stanov, použit výhradně k nákupu sazenic stromů a keřů, dále pak k nákupu opěrných kůlů a chrániček proti okusu.

Ondřej Jelínek 

Chýňský zpravodaj 2/2014

Dřevosad z.s.

V loňském roce vznikl v obci nový spolek, jehož hlavním cílem je výsadba zeleně na veřejně přístupných místech katastru Chýně. S přílivem nových obyvatel se zvýšila i potřeba rozšířit zelené plochy pro možnosti procházek a relaxace. Pokud Vás tato problematika zajímá, rozhodně neváhejte a spojte se s námi! Naše stanovy pamatují na jednoduché zapojení veřejnosti formou podporujícího členství a zaručují, že zaplacený členský příspěvek (200,- Kč) bude celý využit na nákup sazenic dřevin a pomocného materiálu nutného k výsadbě. Podporující člen bude navíc dostávat informace o činnosti spolku a bude zván na všechny spolkové akce. Pokud tedy chcete s výsadbou pomoci, nebo Vás třeba jen zajímají bližší informace, ozvěte se na e-mail: dub@volny.cz nebo na telefon 603 518 038.

Co se zatím podařilo

Na podzim jsme v Biokoridoru Pod Duškánem zasadili první část lískového dělícího pásu, který má oddělit výsadby planých ovocných stromů od silnice. Ve spolupráci a za finanční podpory obce jsme zasadili dva ořešáky, jako náhradní výsadbu za ořešák pokácený v ulici Obloukové. Také jsme spolupracovali při dosadbě dalších čtyř stromů do Dětské aleje (stromy zde sázejí rodiče za své narozené děti) a tím se podařilo navýšit počet stromů v lokalitě Biokoridoru Pod Duškánem během čtyř let na úctyhodných 350 exemplářů.

Jaké jsou plány do budoucna

Ve spolupráci s obcí, která nám na rok 2015 poskytla finanční příspěvek na nákup stromů a pomocného materiálu, za což jsme velmi vděčni, chceme pokračovat v péči o Biokoridor Pod Duškánem. Nově se chceme zaměřit i na biokoridor mezi tratí a Třetí skálou, který je momentálně bez jakékoliv údržby. Hlavní výzvou na následující období je však chystaný projekt „Za každé narozené dítě nový strom“, který se prvně objevil v předvolebních materiálech uskupení ESO v září loňského roku. Pevně doufáme, že tento projekt do budoucna podpoří celé zastupitelstvo obce. Plánů je mnoho a záleží i na Vás, jak se nám je podaří naplňovat.

Ondřej Jelínek – předseda spolku Dřevosad

Chýňský zpravodaj 1/2015

 

Výsadba stromů u Strahovského rybníka

V sobotu 21. 11. jsme se sešli na břehu Strahovského rybníka a vysadili zde osmnáct stromů do nově vznikajícího arboreta. Stromořadí kopíruje oplocení firmy OK Trans a časem by k jednotlivým stromům měly být nainstalovány i cedulky s názvy. Mělo by se též uvažovat o úpravě pěšiny, případně i o její zokruhování (zatím se totiž jedná o slepou trasu).

Přednostně jsme se snažili vybírat domácí listnaté dřeviny, a tak zde budete moci porovnávat rozdíly mezi našimi nejznámějšími javory - babykou, klenem a mléčem, nebo odlišnosti mezi listy dubu zimního a letního. Vysazeny zde byly i jilm horský a jilm vaz, které už tak často v krajině nepotkáváme. Nemůže zde chybět ani náš národní strom – lípa srdčitá (které držíme palce, protože měla při výsadbě kořeny v dost zuboženém stavu). Z dalších místních dřevin zde naleznete habr obecný, jeřáb ptačí, buk lesní, olši lepkavou, topol osiku a jasan ztepilý.

V arboretu mají své místo ale i ostatní dřeviny jako je u nás hojně vysazovaný, zahradní kříženec platan javorolistý, nebo jírovec maďal známější spíš jako kaštan, který je sice původem z Balkánu, ale u nás již zdomácněl. Vysazena byla také bříza papírovitá původem ze Severní Ameriky, z její kůry indiáni kdysi vyráběli své kanoe. Jako poslední v řadě byl vysazen východočínský jinan dvoulaločný, který bývá nazýván "živou fosílií", neboť fosilní nálezy jemu příbuzných druhů pochází již z počátku druhohor. V současnosti je jinan dvoulaločný posledním žijícím zástupcem této kdysi zřejmě poměrně běžné a rozšířené čeledi. Jeho zvláštní olistění je považováno za přechod mezi jehličnany a listnáči.

Pokud byste se také chtěli zapojit do ozelenění Chýně, dozvědět se více o našich projektech, nebo se stát podporujícími členy spolku Dřevosad, neváhejte a napište nám na e-mail: dub@volny.cz, rádi Vás mezi námi uvítáme!

Ondřej Jelínek – Dřevosad z.s.

Chýňský zpravodaj 6/2015NOVINKY