Výroční zpráva o činnosti a hospodaření spolku Dřevosad
za období 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016

 

V tomto roce jsme se snažili naplňovat cíle a poslání spolku v těchto oblastech:
- Byli jsme nápomocni tajemnici obce v případě ukládání náhradních výsadeb za poražené stromy v katastru obce, v této činnosti chceme pokračovat i nadále.
- Ve spolupráci se spolkem Arbor jsme plánovali výsadbu stromů na parcele 910 (biocentrum), z tohoto projektu ale nakonec sešlo, jelikož se podařilo navázat spolupráci s neziskovou organizací Sázíme stromy z.ú., a tak jsme veškerou sílu směřovali tímto směrem.
- V rámci propagace pozitivního přístupu k životnímu prostředí a informování obyvatel Chýně o činnosti spolku jsme v místním Zpravodaji uveřejnili 7 článků.
- Nakoupili jsme dalších 13 sazenic listnatých stromů k dopěstování (moruše, kaštanovník, jeřáb, hrušeň atd.) a nově i 300 sazeniček jedlí, které chceme použít na projekt „Vánoční jedličky zpátky do naší krajiny“.
- Účastnili jsme se společných schůzí spolků pořádaných obcí.
- V neposlední řadě jsme na konci roku připravili žádosti o dotace na rok 2017, tradičně žádáme o peníze na výsadbu zeleně (20 000,- Kč) a nově na sportovní projekt „Dřevoklání“(3 300,- Kč), který by měl našim spoluobčanům umožnit sportovní vyžití ve vánočním čase.


20. 3.
V biokoridoru Pod Duškánem jsme uvolnili prostor kolem deseti stromů v Dětské aleji, které už začaly utlačovat náletové dřeviny.

2. 4.
Proběhla Jarní výsadba keřů do biokoridoru Pod Duškánem. Svída krvavá, růže šípková, řešetlák počistivý, dřín obecný, trnka obecná, celkem 125 ks. Sázeno do mulčovací folie s následným překrytím štěpkou. Ke každému keři střešní lať a ochrana z pletiva, rozestup keřů 1,5 metru.

7. 5.
Ve spolupráci se spolkem Arbor jsme uspořádali vlastivědný výlet do údolí Kačáku.

4. 6.
Dřevosad se účastnil obecního Dětského dne na obecním hřišti. Děti házely na cíl (plovoucí ostrov) ořechy (vlašský, lískový, kokosový). Celá soutěž byla v rámci environmentální edukace doplněna tablem s popisem jednotlivých ořechodárných rostlin. Součástí aktivit Dřevosadu na Dětském dni bylo i rozdávání trojsazenic břečťanu s návodem k pěstování. Sazenic se rozdalo 20 ks.

20. 10.
Na den stromů jsme společně s žáky 2.B a jejich třídní učitelkou zasadili v biokoridoru Pod Duškánem jeřáb oskeruši – do mulčovací folie s oplocením. Sazenice je cca 60 cm velká – zapěstovaná v květináči.

Hlavní činností ale byla spolupráce s neziskovou organizací Sázíme stromy z.ú. Ta se rozjela
už v měsíci květnu. Spolupráce spočívala v následujících činnostech – příprava výsadby dřevin na Uhlířce – koordinace mezi Sázíme stromy z.ú., obcí, zemědělci, geodetem atd. Plánování rozvržení výsadby se Zuzanou Kazmirowskou. Vyznačení hranice v terénu (zasílení geodetického značení), označení konkrétních míst pro jednotlivé stromy, příprava opěrných kůlů, nákup pletiva, atd. Vše vyvrcholilo úspěšnou podzimní výsadbou, dle následujícího programu:
Nezisková organizace Sázíme stromy z.ú. s podporou spolku Dřevosad a obce Chýně letos vysadila do nově vznikajícího biokoridoru 145 stromů a 357 keřů.
Brigády byly s ohledem na možnosti a účast sponzorů vždy ve všední dny.
středa 12. 10. 9:00 až 14:00
mezinárodní škola Nebušice, 60 studentů vysadilo 357 keřů
čtvrtek 20. 10. 9:00 až 14:00
společnost Panalpina, 15 až 20 lidí vysadilo 40 stromů
pondělí 31. 10. 9:00 až 14:00
zaměstnanci firmy Henkel a Rossmann vysadilo 35 slivoní a jabloní
čtvrtek 3. 11. 9:00 až 14:00
společnost Panalpina, 15 až 20 lidí vysadilo 40 stromů
pátek 11. 11. 9:00 až 13:00
firma Moet Hennessy, přibližně 10 lidí vysadilo 30 dubů

Spolupráce s neziskovou organizací Sázíme stromy z.ú. by měla pokračovat i v roce 2017.

V roce 2015 se na činnosti spolku podílelo 9 členů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hospodaření spolku Dřevosad
za období 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016

Výdaje :
Latě (50x30) 1 609,-
Pletivo, drát, rukavice 1 933,-
Mulčovací textilie 1 353,-
Sazenice keřů (125 ks) 2 990,-
Pletivo 5 467,-
Popruh vázací, hřebíky 744,-
Sazák lesnický 930,-
Síťka proti okusu 1 345,-
Latě (50x30 a 60x40) 1 361,-
Mulčovací textilie 2 020,-
Rýče, vědra, spárovky 1 196,-
Sazenice listnáčů k dopěstování (13 ks) 559,-
Sazenice jedle k dopěstování (300 ks) 2 208,-
Celkem: 23 715,- Kč

Příjmy:
Dotace od obce 20 000,-
Dotace od obce 900,-
Členské příspěvky výkonných členů 1 200,-
Členské příspěvky podporujících členů 1 600,-
Celkem: 23 700,- Kč

Stav účtu:
100,- Kč (starý stav 119,-)

Stav pokladny:
54,- Kč (starý stav 50,-)

 

V Chýni 28. 12. 2016 Ondřej Jelínek – předseda
17. 1. 2017 schváleno valnou hromadouNOVINKY