Výroční zprávy jsou sepsány vždy na konci období:

Výroční zpráva z 2014, 2015, 2016NOVINKY