Vnitřní směrnice spolku Dřevosad 2/2014 Způsob informování a svolávání členů Spolku.

1. Členové Spolku budou informováni o činnosti Spolku, akcích Spolku, nezaplacení členských příspěvků, svoláváni na zasedání Valné hromady atd. prostřednictvím e-mailu, který uvedou jako svou kontaktní adresu.

2. Pro případné dotazy a žádosti o informace mohou členové použít e-mailovou adresu dub@volny.cz nebo telefon na předsedu Spolku 603 518 038.

3. Informace o Spolku mohou být navíc zveřejňovány i jiným způsobem, a to například v tištěné formě, nebo prostřednictvím webových stránek.

4. Veškeré informace o činnosti Spolku je možné získat v sídle Spolku na adrese: 1. máje 79, Chýně

Směrnice byla schválena Valnou hromadou 20. 7. 2014NOVINKY