Vnitřní směrnice spolku Dřevosad 1/2014 Výše, způsob a termín platby členských příspěvků.

1. Všichni členové Spolku jsou povinni platit členské příspěvky.

2. Základní sazba členských příspěvků výkonných i podporujících členů je stanovena na 200,- Kč za období. Tato suma může být dle individuálního uvážení člena libovolně navýšena.

3. První období pro placení členských příspěvků je od založení spolku (1. 7. 2014) do konce roku 2015. Dále bude příspěvek vybírán vždy na období celého kalendářního roku a to i v případě, že členství vznikne v průběhu roku.

4. Termín zaplacení členského příspěvku výkonných členů je do třiceti dnů od vzniku členství, případně do 30. 1. nového kalendářního roku (v případě, že se nejedná o nově přijímaného člena).

5. Podporující členové platí příspěvek současně s přijetím do Spolku, nebo při prodloužení členství na další období. Platbu je nutné zaslat na účet Spolku: 2600617564/2010

Směrnice byla schválena Valnou hromadou 20. 7. 2014NOVINKY