Plán činnosti a rozpočet spolku Dřevosad na období 1. 1. 2016 až 31. 12. 2016

 

1. Během zimních měsíců chceme vyřezat náletové dřeviny, které utlačují stromy v biokoridoru Pod Duškánem (v Dětské aleji). Jedná se asi o 6 stromů, do jejichž těsné blízkosti se rozrostl porost od potoka.

 

2. Pro rok 2016 nebudeme obnovovat žádost o poskytnutí informací ohledně zásahů do přírody (kácení dřevin atd.), momentálně nám přijde tato činnost neperspektivní. Pokusíme se naopak s OÚ Chýně dohodnout spolupráci v rámci ukládání náhradních výsadeb, zde vidíme daleko větší možnosti pomoci přírodě – dohlížet a pomoci při rozšíření zeleně v obci.

 

3. Chceme vytipovat vhodná místa na obecních parcelách, kde by byla možná výsadba dalších stromů. Po dohodě s obcí bychom pak tyto místa rádi nabídli občanům obce k výsadbě „jejich“ stromu.

 

4. Budeme sledovat dění v organizaci MAS Jihozápad - jsme partnery. V případě, že se plénum usnese na placení členských příspěvků (v návrhu je 500,- Kč/rok) z organizace vystoupíme.

 

5. V rámci „Jarní výsadby“ chceme v biokoridoru Pod Duškánem vysadit 100 keřů (dříny, lísky, šípky, trnky atd) do keřové bariéry oddělující klidovou zónu nad Strahovským rybníkem.

 

6. Tradičně se chceme účastnit Dětského dne v obci.

 

7. V rámci svých možností budeme podporovat a pomáhat při úpravě topolového lesíku zvaného Marjánka. Také bychom rádi podpořili oddalovaný projekt „Za každé narozené dítě jeden strom“, výsadba by měla začít na parcele č. 910 v polích za Třetí skálou.

 

8. V průběhu roku budeme opravovat opěrné kůly, úvazky a chráničky u již vysazených stromů. Zaměříme se také na stromy vysazené na podzim 2015 do arboreta u Strahovského rybníku (zálivka, pletí, úvazky).

 

9. Na závěr roku budeme organizovat Podzimní výsadbu na předem vytipovaný místa v katastru obce. Do této akce chceme zapojit i širší veřejnost.

 

Rozpočet, respektive možnosti zrealizovat naše plány na rok 2016 bude záviset na poskytnutí dotace od obce a na náboru nových podporujících členů spolku. Oba tyto faktory jsou velkou neznámou a tak je následující text pouze orientační.

Předběžný rozpočet – příloha k žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na rok 2016 pro spolek Dřevosad.

…........................………………………………………………………………………………...

1. opěrné kůly k dřevinám, a to jak k nově vysazovaným, tak k již rostoucím 3 000,- Kč

…………………………………………………………………………………………..

2. chráničky (nebo pletivo) proti okusu, vázací dráty a to jak k nově vysazovaným, tak k již rostoucím dřevinám 2 500,- Kč

…………………………………………………………………………………………...

3. mulčovací plachetky nebo textilie k nově vysazovaným dřevinám 2 000,- Kč

…………………………………………………………………………………………...

4. sazenice keřů 2 500,- Kč

…………………………………………………………………………………………...

5. sazenice stromů 6 000,- Kč

…...………………………………………………………………………………………

6. vázací popruh a pomocný materiál k ukotvení stromů 1 000,- Kč

…………………………………………………………………………………………...

7. doprava stromů a pomocného materiálu 3 000,- Kč

…………………………………………………………………………………………...

Cena celkem: 20 000,- Kč

 

Ceny v rozpočtu jsou uvedeny včetně DPH a jsou orientační, dle momentální situace může dojít k přesunu financí mezi jednotlivými body. Zakoupené dřeviny budou vysazeny na veřejně přístupných pozemcích v katastru obce Chýně. Po zasazení se dřeviny automaticky stanou vlastnictvím obce Chýně.

Členské příspěvky vybrané od podporujících členů by mohly být ve výši 6 000,- Kč Peníze budou použity k nákupu sazenic stromů. Díky příspěvkům by se tedy navýšila kapitola č. 5 na 12 000,- Kč.

Dne 26. 12. 2015 vypracoval Ondřej Jelínek - předsedaNOVINKY