Plán činnosti a rozpočet spolku Dřevosad na období 1. 1. 2015 až 31. 12. 2015

 

1. V rámci propagace Spolku budeme nadále šířit informaci o jeho vzniku a budeme zvát veřejnost na spolkové akce, cílem bude, mimo jiné, i nábor nových podporujících členů Spolku. Předpokládaný finanční efekt +3 000,- Kč.

 

2. Na jaře 2015 chceme uspořádat „první jarní sázení stromů a keřů“, při kterém chceme vysadit přibližně 25 stromů a stejný počet keřů a do celé akce zapojit veřejnost, která bude mít možnost se na výsadbě účastnit, a to i případným vysazením svého přineseného stromu. Předpokládané náklady na nákup sazenic -4 000,- Kč.

 

3. Ve spolupráci s obcí chceme pokračovat v péči o Biokoridor Pod Duškánem. Nově se chceme zaměřit i na biokoridor mezi tratí a Třetí skálou, který je momentálně bez jakékoliv údržby.

 

4. Hlavní výzvou na následující období je však chystaný projekt „Za každé narozené dítě nový strom“, který se prvně objevil v předvolebních materiálech uskupení ESO v září loňského roku. Pevně doufáme, že tento projekt do budoucna podpoří celé zastupitelstvo obce. Výsadby by měly být realizovány na obecních pozemcích (biokoridorech) na západ od železniční trati a každý rok by mělo být obcí v rámci brigády za účasti občanů a rodičů vysazeno přibližně 50 nových stromů.

 

5. Po dohodě s obcí a vlastníky chceme začít jednat o vysazení popínavých rostlin k zakrytí betonových zdí v centru obce. Předpokládané náklady na nákup sazenic -600,- Kč.

 

6. Dle již zpracované technické zprávy se chceme věnovat i dosadbám stromů a keřů v biokoridoru Pod Duškánem. Na podzim 2015 chceme v rámci „podzimního sázení“ dosadit další keře do „dělícího lískového pásu“ a vysadit dříny v blízkosti „extenzivního sadu“. Předpokládané náklady na nákup sazenic -1 000,- Kč.

 

7. Ve spolupráci s obcí a nově i v rámci komise pro životní prostředí a odpadové hospodářství (předseda spolku se stal jejím členem) chceme vytipovat místa v intravilánu obce, která jsou vhodná k výsadbě dřevin a navrhnout plán těchto výsadeb.

 

8. spolek obdržel (6. 1. 2015) od obce Chýně dotaci na svoji činnost ve výši +9 900,- Kč.

 

9. finanční prostředky z poskytnuté dotace, které nejsou určeny na nákup sazenic a nejsou tedy zahrnuty ve výše uvedených bodech (kůly, pletivo, mulčovací tkanina, nářadí) -5 800,- Kč.

 

Předběžný rozpočet – příloha k žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na rok 2015 pro spolek Dřevosad. 

1. opěrné kůly k dřevinám, a to jak k nově vysazovaným, tak k již rostoucím 1 500,- Kč 

2. chráničky (nebo pletivo) proti okusu, a to jak k nově vysazovaným, tak k již rostoucím dřevinám 1 500,- Kč 

3. mulčovací plachetky nebo textilie k nově vysazovaným dřevinám 1 500,- Kč

4. sazenice popínavých rostlin cca 30 ks 600,- Kč 

5. sazenice keřů cca 50 ks 1 500,- Kč 

6. sazenice vzrostlých stromů cca 4 ks 2 000,- Kč 

7. zahradnické nůžky na tvarování korun a přípravu vrbových řízků - 2 ks 800,- Kč  

8. pila prořezávací na větve - 1 ks 500,- Kč 

Cena celkem: 9 900,- Kč

 

Rekapitulace příjmů a výdajů

 

Předpokládané příjmy: 12 900,- (součet bodů 1. 8.)

Předpokládané výdaje: 11 400,- (součet bodů 2. 5. 6. 9.)

 

Plán činnosti a rozpočet byl schválen Valnou hromadou 31. 1. 2015NOVINKY