Sázení vrbiček

V roce 2010 jsme vysadili kilometr dlouhý pás vrbových keřů mezi Strahovským rybníkem a Baštou. Jedná se o olemování a vyznačení hranice Biokoridoru Pod Duškánem. Vrbičky se mají čile k světu a dnes už mají mnohé z nich třímetrovou výšku. Letos na jaře chceme s výsadbou zase pokročit, tentokrát chceme vysadit další vrbový pás mezi Dětskou alejí a plochou určenou pro samovolné rozšíření rákosu. Postupně by tak mělo dojít k nenásilnému oddělení plochy aleje s pěšinou od ostatní části biokoridoru přiléhající k potoku. Plocha pěšiny a těsné okolí alejových stromů by mělo být letos udržováno obecním traktorem s mulčovačem, což by mělo lokalitu zatraktivnit pro procházky.

Brigáda

V sobotu 6. 4. 2013 bude od 10 hodin brigáda v Biokoridoru Pod Duškánem. Budeme sázet vrbové řízky jako olemování Dětské aleje. Sebou si vemte jen dobrou náladu a přiměřené oblečení. V případě nepříznivého počasí odložíme brigádu na neděli, nebo na další víkend. Bližší informace získáte na telefonu 603 518 038 nebo e-mailu ondrej.jelinek@volny.cz

Ondřej Jelínek

Chýňský zpravodaj 1/2013NOVINKY