Biokoridor Pod Duškánem

Na podzim loňského roku vznikl projekt na ozelenění části pole (cca 3 ha) nad Strahovským rybníkem. Během zimy se podařilo získat potřebná vyjádření od osmi různých orgánů odboru životního prostředí, od Rady města Hostivice a v neposlední řadě od zastupitelstva naší obce. V současné době je ještě potřeba dohodnout s místními zemědělci (Agrosa), aby urovnali část pozemku, který v loňském roce omylem zorali. Jakmile to počasí dovolí, můžeme začít s výsadbou vrbových řízků, které vyznačí hranici mezi polem a biokoridorem. Vzhledem k tomu, že bude muset být celý projekt realizován s minimálními náklady, uvítáme každou pomocnou ruku! Do projektu a technické zprávy je možné nahlédnout na OÚ, případně u mě doma.

Ondřej Jelínek, tel: 603 518 038

Chýňský zpravodaj 1/2010

 

 

Biokoridor Pod Duškánem

„Dětská alej“

Uplynul rok od vypracování projektu na ozelenění biokoridoru a jak jste si jistě mnozí všimli, pruh pole přiléhající k vodoteči mezi Baštou a Strahovským rybníkem změnil svou tvář. Nová parcela nejdříve bujně zarostla plevelem, pozorné oko však posléze mohlo spatřit pás vrbových keřů, které se pustily s plevelem do boje o světlo. Na jaře jsme zde totiž vysadili víc jak 4 000 vrbových řízků, které mají biokoridor oddělit od sousedního pole. Vrby se mají k světu a některé už dosáhly dvoumetrové výšky.

V září byla prosekána v bodláčí cesta a následně bylo podél cesty vysazeno 48 stromů v rámci projektu „Dětská alej“, rodiče tak měli možnost zasadit strom pro své dítě a zájem o volná místa byl tak velký, že začínáme připravovat nový projekt – výsadbu stromů podél nové polní cesty vedoucí od železničního přejezdu na západ od Chýně.

Ne všichni sazeči stromů však sázeli za své děti, pro bezdětné milovníky stromů byly vyhrazeny místa v souběžném stromořadí, zde bylo vysazeno 19 stromů a dalších 58 stromů vysadila firma Berger Beton jako náhradní výsadbu za pokácené topoly.

Celkem tedy bylo v roce 2010 vysazeno 4000 vrbových řízků, 106 dubů, 19 javorů. V příštím roce má být vysazeno dalších 5 dubů, 8 javorů a 2 olše. Na našich internetových stránkách www.chyneprovsechny.cz je k dispozici interaktivní mapa biokoridoru, kde si případní zájemci mohou zarezervovat posledních 7 volných míst pro vysazení stromů. Celý projekt na výsadbu zeleně v biokoridoru se skládá z více částí, měl by zde například vzniknout i sad z planých ovocných dřevin, dělící pás z lískových keřů, klidová zóna pro zvěř olemovaná keřovou barierou a další plochy. O celém projektu se můžete víc dozvědět na chýňském internetovém fóru http://forum.chyne.info/biokoridor.html Pokud Vás projekt zaujme a chtěli byste se do něj zapojit, neváhejte nás kontaktovat.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kdo se zapojili do výsadby či nám jinak pomohli. Celý projekt je závislý na práci dobrovolníků a sponzorů, bez vaší pomoci bychom těžko dosáhli takového výsledku!

Ondřej Jelínek – Chýně pro všechny

Chýňský zpravodaj 5/2010NOVINKY