Brigády v biokoridoru Pod Duškánem

 V neděli 28. 3. 2010 proběhne první vlna sázení vrbových řízků v biokoridoru Pod Duškánem, tak až se naobědváte, přijďte nám také pomoct. Začátek akce bude ve 14 hodin, sázet začnem od Bašty a pokračovat budem ke Strahovskému rybníku. Nářadí a řízky (vrbové) přivezu, s sebou nemusíte mít nic speciálního, jen snad dobré boty - je tam dost vlhko.

Nakonec nás tedy dorazilo devět dospělých a dva hošíci. Vrbové řízky jsme zasadili do jednoho řádku o délce asi 400 m. Příští sobotu bysme měli zase pokračovat - mám tu ještě pořádnou otep vrbových větví...

 

V sobotu 3. 4. 2010 proběhne druhá vlna sázení vrbových řízků v biokoridoru Pod Duškánem, tak až se naobědváte, přijďte nám také pomoct. Začátek akce bude ve 14 hodin, sázet začnem tam co jsme minule přestali a pokračovat budem dále ke Strahovskému rybníku. Nářadí a řízky (vrbové) přivezu, s sebou nemusíte mít nic speciálního, jen snad dobré boty. Pokud se Vám tento termín nehodí, nic není ztraceno v sobotu 10. 4. by měla proběhnout vlna třetí.

Druhé vlny se zúčastnilo 11 dospělých a dva hošíci, ještě ale stále není hotovo - jsme tak ve dvou třetinách - třetí vlna to jistí. Všem děkuju za účast! Snad budou mít vrby rozum a vyrostou, jinak se asi budu muset plížit kanálama Velký dík patří taky místnímu kováři za výrobu super sazečů - pícháků, práce se tím hodně usnadnila. Ve středu bych měl jet pro další vrby a v sobotu to snad dorazíme.

 

V sobotu 10. 4. 2010 proběhne třetí vlna sázení vrbových řízků v biokoridoru Pod Duškánem, tak až se naobědváte, přijďte nám také pomoct. Začátek akce bude ve 14 hodin, sázet začnem tam co jsme minule přestali (nad Strahovským rybníkem) a pokračovat budem dále až k silnici. Nářadí a řízky (vrbové) přivezu, už jich mám dobrou tisícovku připravenou ve sklepě. Jedná se o poslední akci tohoto druhu - pak už Vám dám zase chvíli pokoj .

Jen hlásím, že jsme s prací hotovi - biokoridor je olemován (na straně k poli) sovislou výsadbou vrb, dlouhé vrbové řízky jsme dali i do části označené jako "rákosina". Doufám, že stále platí lidové rčení "komu se nelení, tomu se zelení" Dnes nás přišlo 13 dospěláků a 3 hošíci, práce nám pěkně odsýpala a vše bylo hotovo za necelé dvě hodiny! Romanovi patří velký dík za vyorání brázdy, odpadla tím nepříjemná práce s motykou. Náš happening byl zakončen pojídáním buchet, co přinesl p. Fousek.

 

V neděli 27. 6. 2010 od 14 hodin půjdem trhat lupení kolem vrbových keříčků, kdo máte čas a chuť, přijďte nám také pomoct. S sebou jen rukavice, ostatní přivezu. Sraz v biokoridoru u hráze Bašty, na pomocíky se budeme těšit. 

 

V sobotu 4. 9. bude další brigáda - sejdem se ve 14 hodin v biokoridoru nad Strahovským rybníkem. Bude potřeba odházet posekaný plevel z pěšinky, co má lemovat "dětskou alej" a pokud nás přijde víc, měly by se také vytyčit místa pro stromy na dubové stromořadí...Nářadí zase nějaké přivezu, ale kdyby měl někdo k dispozici klasické vidle, určitě se uplatní. To samé platí o křovinořezu, pokud budem vytyčovat další trasu stromů, budem muset trochu poničit vzrostlé bodláčí a na to se hodí právě a jedině křovinořez.

 

Pozvánka na akci - sobota 31. 3. 2012(brigáda) V tomto roce chystáme v biokoridoru Pod Duškánem kromě zpevnění pěšiny, po kterém volalo již hodně lidí, také další výsadbu stromů. Máte-li tedy chuť pomoci s ozeleněním biokoridoru, přijďte v sobotu 31. 3. v deset hodin pod hráz Bašty k vodoteči a tam už nás někde uvidíte. Budeme sázet 120 jasanů, 10 javorů a pár habrů. Pokud se nás sejde dost, můžeme vysadit i další vrbové řízky. S sebou nepotřebujete nic speciálního, nářadí a stromky na místo dovezu. Kdyby v sobotu náhodou pršelo, přesuneme brigádu na neděli. Už se těším na hojnou účast!

V sobotu 31. 3. jsme vysadili v biokoridoru 6 habrů, 16 javorů a 90 jasanů, sešlo se nás na to osm a práce byla hotova za cca tři hodiny. Narazili jsme tam ale na "novinky" které zatím sice nejsou problémem, ale měli bychom být nadále ve střehu: 1. někdo nasypal pod nájezd od Bašty další zeminu (odhaduji tak tři Avie), zeminu sice roztáhl a upravil jako pokračování nájezdu, ale tento zásah ničemu nepomohl, nevím, zda to někdo na obci hlásil a doufám, že se v navážce nebude pokračovat 2. někdo pod hráz Bašty (na plochu biokoridoru) vysypal nějaké staré chvojí a podobný humus, je toho tak jedna Avie, časem se to rozloží a v tomto množství to ničemu zřejmě neuškodí, ale... 3. někdo sklidil vrbové proutí v pásu cca 100 metrů dlouhém, sazenice vrb zkrátil tak na 50 cm, křivé a větvené proutky nechal ležet na zemi a zbytek odvezl, vrby to samozřejmě přežijí, ale...

 

(V sobotu 19. 5. 2012 od 9 hodin) Vážení účastníci projektu dětská alej, ale i ostatní obyvatelé Chýně. Asi jste již četli nebo slyšeli, že se v dětské aleji v biokoridoru Pod Duškánem připravuje výstavba pěšinky, která by vedla dětskou alejí od rybníku Bašta až ke Strahovskému rybníku. Předpokládá se, že vznikne zhruba kilometr dlouhá, metr široká pěšinka zpevněná cihelným recyklátem tak, aby po ní bylo možné bez problémů projít, aby projela maminka s kočárkem nebo cyklista. Recyklát se nám podařilo sehnat sponzorským darem od recyklačního centra Hájek a betonárky Berger Beton. Dopravu recyklátu zajišťuje na náklady obce pan Novotný. Na úpravy terénu bude potřeba zapůjčit pásový nakladač CAT, nakladač Bobcat k rozvezení a rozhrnutí recyklátu a válec ke zhutnění poskytnu sponzorským darem zdarma. Pokud byste chtěli finančně přispět na výstavbu této pěšinky, je možné příspěvky odevzdávat na obecním úřadě paní Procházkové, která Vám vydá příjmový doklad jako potvrzení o příspěvku, nebo je poukázat na obecní účet číslo 8825111/0100 s variabilním symbolem 740. Další možností jak pomoci, je přiložit ruku k dílu a zúčastnit se plánované brigády, která proběhne v sobotu 19. 5. 2012 od 9 hodin. Sraz bude na začátku dětské aleje, naproti pláži u rybníka Bašta. Pokud můžete, vezměte si s sebou lopatu a hrábě, případně kolečko. V rámci této brigády společnými silami provedeme finální úpravu povrchu pěšiny zasypání jemným recyklátem. Pokud se rozhodnete pomoci, potvrďte prosím svou účast na brigádě na email: danielakryglikova@gmail.com nebo tel. 777 21 81 59. Doufám, že se nám společnými silami podaří tuto akci dovést do zdárného konce a že se už koncem května budeme potkávat na nové, upravené, vycházkové trase. David Pelnář

Předpokládané náklady: CENA Recyklát cihelný Zdarma od recyklačního centra Hájek Recyklát jemný Zdarma od Berger Betonu Doprava recyklátu 5 700,- Zásypový materiál opuka s dopravou Zdarma od pana Horáka Pásový nakladač CAT 6 500,- Smykem řízený nakladač Bobcat Zdarma Válec Zdarma Doprava strojů Zdarma Drobný materiál 1 000,- Celkem 13 200,-

 

10. 11. 2012 v 10:30 Dobrý den, jen potvrzuji termín sobotní brigády na dosadbu a výměnu stromů v Dětské aleji. Bude se sázet jen 12 stromů a tak se o práci postarají zřejmě přímo "rodiče" dotčených stromů a nebude zapotřebí nějakého masivního nasazení dalších brigádníků. Leda snad, že by se ostatní chtěli třeba podívat jak jim jejich stromy prosperují a zda jsou například dobře uvázány ke kůlům (úvazky se za ty dva roky uvolnily a bylo by je potřeba poopravit). Sejdem se v biokoridoru Pod Duškánem v sobotu 10. 11. 2012 v 10:30. Stromy, kůly, nářadí, provázky, kýble - vše přivezu, stačí jen přijít :-) P.S. ceny za stromy stále ještě nevím přesně, měl bych se dozvědět dnes odpoledne - pak bych ještě napsal všem, co mají strom objednán, aby se na to mohli připravit :-)

 

Pozvánka na akci - sobota 6. 4. 2013 Brigáda V sobotu 6. 4. 2013 bude od 10 hodin brigáda v Biokoridoru Pod Duškánem. Budeme sázet vrbové řízky jako olemování Dětské aleje. Sebou si vemte jen dobrou náladu a přiměřené oblečení. V případě nepříznivého počasí odložíme brigádu na neděli, nebo na další víkend. Bližší informace získáte na telefonu 603 518 038 nebo e-mailu ondrej.jelinek@volny.cz. 

 

Sobota 21. 3. 2015
Milí spoluobčané / přátelé přírody,

srdečně vás zveme na první jarní SÁZENÍ STROMŮ v chýňském biokoridoru Pod Duškánem. Tato akce, kterou organizuje spolek Dřevosad z.s. a podporuje obec Chýně, je určena všem, kteří chtějí pomoci životnímu prostředí, zkusit si něco nového, nebo prostě jen pobýt o víkendu na čerstvém vzduchu a u toho si trochu zarýt v hlíně .
Stromy i nářadí budou připravené na místě, stačí si vzít jen něco k pití, pracovní oblečení (příp. rukavice) a hlavně dobrou náladu.


Pokud máte chuť nás podpořit jinak, můžete si vybrat z následujících možností:

- členský příspěvek 200,- Kč zaslaný na účet spolku Dřevosad z.s., který akci organizuje:
č.ú.: 2600617564/2010 (jako variabilní symbol prosím uveďte své telefonní číslo)
Členský příspěvek bude možné zaplatit i v hotovosti na místě a bude použit na nákup dřevin pro příští období.
Více informací o tomto druhu podpory získáte na webové stránce:
http://www.agenturahledajici.cz/o-nas/drevosad/

- zakoupení vlastního stromu, který si můžete v Biokoridoru zasadit
Prosíme, vybírejte pouze z těchto druhů: dub, buk, habr, lípa, jasan, javor, jilm, olše
(tyto stromy jsou pro biokoridor původní a přirozené).
Buďte také srozuměni, že zasazením stromu na obecním pozemku, bohužel končí veškerá vaše vlastnická práva k danému stromu a nově vysazená zeleň se automaticky stane součástí veřejného prostoru obce.

- upéct něco dobrého a pohostit pracující brigádníky


Těšíme se na vás v sobotu 21.3.2015

Sraz je v 10 h u rybářské boudy na břehu Strahovského rybníka.
Pokud by někdo dorazil později, určitě nás najde - organizátoři budou mít žluté reflexní vesty!


V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat:
ondrej.jelinek@volny.cz, tel.: 603 518 038; tereza.krejcirova@volny.cz, tel.: 604 657 434

http://www.agenturahledajici.cz/o-nas/drevosad/;
http://www.chyne.cz/ou/index.php/kultur ... yasdruzeni

Počasí nám v sobotu přálo a účast na jarním sázení byla opravdu ukázková, sešlo se nás víc jak padesát (včetně dětí).
Zasadili jsme 16 habrů, 4 jasany, 3 olše, 1 lípu a 1 jilm. Dále pak 10 krušin, 10 dřínů a 5 lísek. Pokročili jsme i s výsadbou vrbového pásu v délce cca 50 m.
Za nákup sazenic jsme zaplatili 5 284,- Kč.NOVINKY