Solanum nigrum

 

lilek černý

 

 

Záhlaví : Solanum nigrum L.

Oddělení : Magnoliophyta krytosemenné

Třída: Rosopsida pravé dvouděložné

Řád: Solanales lilkokvěté

Čeleď: Solanaceae lilkovité Synonymum VIZ: Solanum schultesii

České jméno druhu: lilek černý

Česká jména lidová: blušč, hadí víno, lulok, pošátka, turecké hrozny

Jazyková varianta: black nightshade, Black Nightshade Jazyk jazykové varianty : EN Alternativní české jm.: lilek menší

Původní v ČR : ano

Dřevnatění: dřevi

Užitkovost : zelenina

 

Purgative, Diaphoretic, Febrifuge, Sedative, Narcotic, Emollient, malaricum, Diuretic, Antiphlogistic

Má hepatoprotektivní účinky, tzn. že ochraňují játra. Aplikuje se při cirhóze jater a jejich zvětšení. tlačuje tak stavy podrážděnosti a emocionální lability před nástupem menstruačního krvácení

 

 

Povolená zdravotní tvrzení - ON HOLD* seznam:

1770 Normální činnost močových cest, ledviny.

1771 Přirozená obranyschopnost, imunitní systém.

 

*Co to je ON-HOLD seznam?

V současné době lze používat na doplňcích stravy tato zdravotní tvrzení:

1) Zdravotní tvrzení podle nařízení komise (EU) č. 432/2012 (zdravotní tvrzení, která se netýkají rostlin)

2) Zdravotní tvrzení podle nařízení komise (EU) č. 536/2013 (zdravotní tvrzení, která se netýkají rostlin) Zdravotní tvrzení nemusí být použito v přesném znění, jak uvádí předpis. Upozorňujeme však, že pokud dojde k úpravě textu, musí tento text mít pro spotřebitele stejný význam jako text uvedený v nařízeních.

3) Zdravotní tvrzení z tzv. ON HOLD seznamu (týká se hlavně rostlin) Jedná se o seznam látek a jejich vztahu ke zdraví, které byly zaslány úřadu EFSA k posouzení, avšak EFSA doposud nevydal odborné stanovisko nebo EK doposud nevydala rozhodnutí. Upozorňujeme, že tento seznam je dočasný. Při použití tvrzení z tohoto seznamu je nutno sledovat vývoj legislativních předpisů v této oblasti.NOVINKY