Centella asiatica

 

pupečník asijský

 

Záhlaví: Centella asiatica ( L. ) Urb.

Oddělení: Magnoliophyta krytosemenné

Třída: Rosopsida pravé dvouděložné

Řád: Apiales miříkokvěté

Čeleď: Apiaceae miříkovité Synonymum VIZ: Hydrocotyle asiatica Synonymum SYN: Hydrocotyle asiatica , L.

České jméno druhu: pupečník asijský

Česká jména lidová: Gotu Kola Jazyková varianta: Gotu Kola Jazyk jazykové varianty : EN

Alternativní české jm.: gotukola asijská, bráhmí, centela, pupečník čínský, pupková bylina, tibetské rdesno, gotu kola

Areál rozšíření: Asie (především Čína, Indie)

Užitkovost: zelenina, léčivé

Účinky: Cardiac, Diuretic, Diuretic, Diuretic, Nervine, Antiinflammatory, Skin, Febrifuge, Tonic, Adaptogen, Depurative, Sedative

Popis a účinné látky Centella asiatica je bahenní rostlina, která roste na Madagaskaru, v Indii, na Srí Lance, v Indonésii a v některých částech jižní Afriky.

 

V rostlině jsou obsaženy triterpenické glykosidy (indocentellosid, brahmosid, brahminosid, asiaticosid, thankunisid, isothankunisid), jejich kyseliny vzniklé hydrolýzou glykosidů (indocentoová, brahmová, asiatová, thankunová, isothankunová), mesoinositol, centelóza (oligosacharid), flavonoidy (kvercetin, kempferol). Mechanismus účinku Za účinky C. asiatica jsou zodpovědné především triterpenické glykosidy a jejich kyseliny (v literatuře označované jako celková triterpenická frakce TTFCA). Tato frakce působí změny v metabolismu mukopolysacharidů3 a zlepšuje mikrocirkulaci ovlivněním jejích parametrů.4,5,6 Samotný asiaticosid zlepšuje epitelizaci ran, zvyšuje obsah hydroxyprolinu a kolagenu. 7 Klinické využití Byl studován účinek TTFCA na sérové hladiny uronové kyseliny a lysozomálních enzymů zapojených do metabolismu mukopolysacharidů (b-glukuronidáza, b-N-acetylglukosaminidáza, arylsulfatáza) u pacientů s varixy.

 

Původní hladiny uronové kyseliny a lysozomálních enzymů byly zvýšeny, indikovaly zvýšený obrat mukopolysacharidů. Během léčby extraktem (60 mg denně po dobu tří měsíců) se tyto hladiny výrazně snížily. Na konci léčby byly hladiny signifikantně nižší než na počátku léčby (p < 0,01). 3 V novějších pracích byly zkoumány účinky TTFCA na mikrocirkulaci u pacientů s venózní insuficiencí a diabetickou mikroangiopatií a neuropatií. U 87 pacientů s chronickou venózní mikroangiopatií byl testován účinek TTFCA podávané perorálně v dávkách 30 a 60 mg po dobu 60 dní proti placebu. Během léčby nebyly pozorovány žádné vedlejší účinky. Sledované mikrocirkulační parametry – perimaleolární průtok v klidu (RF) a transkutánní pO2 a pCO2 - se výrazně zlepšily. Účinky se zdají být závislé na dávce. 4 Další studie (randomizovaná a kontrolovaná placebem) měla zjistit, zda dokáže TTFCA zlepšit mikrocirkulaci u pacientů s diabetickou mikroangiopatií a neuropatií. Pacienti dostávali 60 mg dvakrát denně po dobu 12 měsíců. Bylo zjištěno, že je podávání C. asiatica v časných stádiích mikroangiopatie vhodné k zamezení progrese onemocnění. 6 U cestujících letadlem (cesta turistickou třídou delší než 3 hodiny) byla provedena studie vlivu TTFCA na vznik mikroangiopatie během cestování.

 

Sledované parametry byly opět RF, pO2, pCO2 a navíc vznik a intenzita edému. Extrakt byl podáván v dávce 60 mg třikrát denně dva dny před letem, v den letu a den po letu. U kontrolní skupiny byl pozorován výrazný vzestup pCO2 a tvorby edémů a pokles RF. Změny ve všech parametrech byly mírnější (p > 0,05) u skupiny užívající C. asiatica. Výskyt edémů byl signifikantně nižší u léčené skupiny (p < 0,025). 5 Účinek samotného asiaticosidu byl studován u normálního a zpožděného hojení ran na morčatech. U bodných ran vedla topická aplikace 0,2 % roztoku asiaticosidu k 56 % zvýšení obsahu hydroxyprolinu, 57 % zvýšení tažné síly, zvýšení obsahu kolagenu a zlepšení epitelizace. U krys s diabetem způsobeným streptozocinem, kde dochází ke zpoždění hojení, zvýšila topická aplikace 0,4 % roztoku asiaticosidu obsah hydroxyprolinu, tažnou sílu, obsah kolagenu a epitelizaci, čímž se usnadnilo hojení. 7 Byly studovány antiproliferativní účinky vodného extraktu C. asiatica na keratinocyty. K porovnání účinku byly použity vodný extrakt Psoralea corylifolia a dithranol. Vodné extrakty rostlin inhibovaly replikaci keratinocytů. Antipsoriatický účinek C. asiatica způsobují s největší pravděpodobností triterpenické glykosidy asiaticosid a madecassosid. Účinek těchto sloučenin je srovnatelný i s dithranolem. 8 U extraktů C. asiatica byly pozorovány účinky na centrální nervový systém. Ve studii prováděné na krysách (samci, váha 200 - 250 g) byly zkoumány účinky vodných, methanolických a chloroformových extraktů na kognitivní funkce krys.

 

Zlepšení učení a paměti vykázaly pouze vodné extrakty (dávka 200 mg/kg po dobu čtrnácti dní). Poté byly provedeny další experimenty s vodnými extrakty (dávky 100, 200 a 300 mg/kg). Zlepšení vykázaly všechny dávky, dávky 200 a 300 mg/kg vykázaly navíc signifikantní pokles hladiny malondialdehydu v mozku a signifikantní vzestup hladiny glutathionu. Dále byl u dávky 300 mg/kg pozorován signifikantní vzestup hladin katalázy. Ze studie vyplynulo, že vodný extrakt C. asiatica zlepšuje kognitivní funkce a působí jako antioxidant. 9 V další studii na krysách byl prokázán antiulcerózní účinek čerstvé šťávy C. asiatica. Krysám bylo podáváno p.o. 200 a 600 mg/kg čerstvé šťávy dvakrát denně po dobu pěti dní. Vředy byly vyvolávány různým způsobem (ethanolem, aspirinem, stresem). Výsledky byly srovnatelné s působením sucralfátu (250 mg/kg, p.o., 5 dní). Dávky 600 mg/kg signifikantně zvyšovaly gastrickou produkci mucinu.10 Dávkování a toxicita Denní dávka suchého extraktu se pohybuje v rozmezí 0,5 – 2,0 g v závislosti na indikaci. Dosud nebyly popsány žádné závažné nežádoucí účinky. Topická aplikace může někdy způsobit fotosenzibilizaci a dermatitidu. Není vhodné podávat C. asiatica dětem mladším dvou let.

 

Starším dětem a lidem nad 65 let je vhodné dávku snížit.11 Mgr. Kateřina Horáčková, Lékárna U Černého orla, Svoboda nad Úpou Zdroje http://www.cancer.org/eprise/main/....... Bhattacharyya: J. Indian Chem. Soc., 1956, 33, 893; Rastogi et al: J. Sci., Industr. Res. 1960, 19B, 252; Dutta, Basu: Ibid., 1962, 21B, 239; Dutta, Basu: Indian J. Chem., 1967, 5, 586; Dutta, Basu: Bull Nat. Inst. Sci. India, No 37, 1968, 178; Singh, Rastogi: Phytochem. 1969, 8, 917; Rao, Seshadri, Curr. Sci., 1969, 38, 77. Arpaia M.R., FerroneR., Amitrano M., Nappo C., Leonardo G., del Guercio R.: Effects of Centella asiatica extract on mucopolysaccharide metabolism in subjects with varicose veins. Int. J. Clin. Pharmacol. Res. 1990, 10, 229-233. Cesarone M.R., Laurora G., De Sanctis M.T., Incandela L., Grimaldi R., Marelli C., Belcaro G.: The microcirculatory activity of Centella asiatica in venous insufficiency. A double blind study. Minerva Cardioangiol. 1994, 42, 299-304. CesaroneM.R., Incandela L., De Sanctis M.T., Belcaro G., Geroulakos G., Griffin M., Lennox A., Di Renzo A.D., Cacchio M., Bucci M.: Flight microangiopathy in medium- to long-distance flights: prevention of edema and microcirculation alterations with total triterpenic fraction of Centella asiatica. Angiology 2001, 52 Suppl 2, S33-37. Incandela L., Belcaro G., Cesarone M.R., De Sanctis M.T., Nargi E., Patricelli P., Bucci M.: Treatment of diabetic microangiopathy and edema with total triterpenic fraction of Centella asiatica: a prospective, placebo-controlled randomized study. Angiology 2001, 52 Suppl. 2, S27-31. Shukla A., Rasilk A.M., Jain G.K., Shankar R., Kulshrestha D.K., Dhawan B.N.: In vitro and in vivo wound healing activity of asiaticoside isolated from Centella asiatica. J. Ethnopharmacol. 1999, 65, 1-11. Sampson J.H., Raman A., Karlsen G., Navsaria H., Leigh I.M.: In vitro keratinocyte antiproliferant effect of Centella asiatica extract and triterpenoid saponins. Phytomedicine 2001, 8, 230-235. Veerendra Kumar M.H., Gupta Y.K.: Effect of different extracts of Centella asiatica on cognition and markers of oxidative stress in rats. J. Ethnopharmacol. 2002, 79, 253-260. Sairam K., Rao C.V., Goel R.K.: Effect of Centella asiatica Linn on physical and chemical factors induced gastric ulceration and secretion in rats. Indian J. Exp. Biol. 2001, 39, 137-142

 

 Gotu-kola (centella asiatica) pupečník asijský Pomáhá vyvážit pravou a levou mozkovou hemisféru. Bylina k posílení imunitního systému, zvýšení pozornosti a zlepšení paměti, na krevní oběh.

Povolená zdravotní tvrzení - ON HOLD* seznam:

476 Léčení

477 Normální činnost kardiovaskulárního systému

478 Normální trávení

479 Normální činnost cévní soustavy, těžké nohy

480 Duševní zdraví, kognitivní funkce

 

*Co to je ON-HOLD seznam?

V současné době lze používat na doplňcích stravy tato zdravotní tvrzení:

1) Zdravotní tvrzení podle nařízení komise (EU) č. 432/2012 (zdravotní tvrzení, která se netýkají rostlin)

2) Zdravotní tvrzení podle nařízení komise (EU) č. 536/2013 (zdravotní tvrzení, která se netýkají rostlin) Zdravotní tvrzení nemusí být použito v přesném znění, jak uvádí předpis. Upozorňujeme však, že pokud dojde k úpravě textu, musí tento text mít pro spotřebitele stejný význam jako text uvedený v nařízeních.

3) Zdravotní tvrzení z tzv. ON HOLD seznamu (týká se hlavně rostlin) Jedná se o seznam látek a jejich vztahu ke zdraví, které byly zaslány úřadu EFSA k posouzení, avšak EFSA doposud nevydal odborné stanovisko nebo EK doposud nevydala rozhodnutí. Upozorňujeme, že tento seznam je dočasný. Při použití tvrzení z tohoto seznamu je nutno sledovat vývoj legislativních předpisů v této oblasti.NOVINKY