Azadirachta indica

Neem, zederach indický 

 

Záhlaví : Azadirachta indica A. Juss.

Oddělení: Magnoliophyta krytosemenné 

Třída: Rosopsida pravé dvouděložné 

Řád : Sapindales mýdelníkokvěté

Čeleď : Meliaceae medokeřovité Synonymum VIZ: Antelaea azadirachta Synonymum SYN: Antelaea azadirachta, Melia azadirachta , (L.) Adelb., L. , Sp. Pl. 1: 385. 1753 [1 May 1753] , 1753

České jméno druhu: zederach indický

Česká jména lidová: bylina růžencová, perlový strom, nimbusový strom Jazyková varianta:

Neem Jazyk jazykové varianty : EN Alternativní české jm.: neem, melie azedarach, taipoo, azadirachta indická Areál rozšíření : Indie, Írán, Čína, Sýrie Dřevnatění : dřevi Zahradnická skupina : stálezelené listnáče Jedovatost : jedovatý

Užitkovost : medonosné, léčivé

 

Popis a účinné látky 

Azadirachta indica je stálezelený strom rostoucí v Indii, často je pěstován jako okrasný strom. Jeho kůra a kmen obsahují nimbin (viz obr.), nimbinin a nimbidin. Všechny části A. indica obsahují b-sitosterol. Listy obsahují nimbin, nimbinen, 6-deacetylnimbinen, nimbandiol a nimbolid.1

Mechanismus účinku Extrakt z listů A. indica působí na serotoninem inhibovanou sekreci insulinu zprostředkovanou glukózou tak, že blokuje účinek serotoninu (p < 0,05).2 Vodný extrakt z kůry A. indica inhibuje H+K+ATPázu in vitro, při studiích in vivo se ukázal být stejně účinný jako omeprazol a v některých případech i účinnější. Dále chrání gastrickou mukózu před oxidativním poškozením inhibicí lipidové peroxidace a vychytáváním endogenních hydroxylových radikálů.

 

Klinické využití 

nimbin Využití A. indica v terapii vychází z jejího působení. Byla provedena řada studií zkoumající její účinky u diabetu. U králíků s normálním a aloxanem indukovaným diabetem se extrakt z listů ukázal být stejně účinný jako glibenclamid. Bylo zkoušeno i preventivní podávání (2 týdny před podáním aloxanu) a ukázalo se, že po podání aloxanu nebyl vzestup glykémie tak velký jako u kontrolní skupiny.

Byl zkoumán účinek vodného extraktu z listů na paracetamolem indukované poškození jater u krys. Jaterní nekróza byla vyvolána podáním paracetamolu v dávce 2g/kg p.o. Po podání byly pozorovány zvýšené sérové hladiny AST, ALT a g-GT. Poškození bylo potvrzeno i histopatologickým nálezem. Vodný extrakt v dávce 500 mg/kg (p.o.) signifikantně (p < 0,01) snižoval hladiny AST, ALT a g-GT. Nižší jaterní poškození bylo též ověřeno makroskopicky a histologicky.

A.indica vykázala také účinky insekticidní a antifungální, a to díky obsahu triterpenoidů a tetranortriterpenoidů. Insekticidní účinek byl pozorován u některých druhů rodu Anopheles 6, antifungální účinek u Puccinia arachidis.

 

Dávkování a toxicita

Dávkování extraktů je individuální, obvyklá denní dávka je 250 mg. Dosud nebyly popsány žádné závažné nežádoucí účinky, přesto pro nedostatek údajů není vhodné podávat extrakty těhotným a kojícím ženám a dětem. 

Mgr. Kateřina Horáčková, Lékárna U Černého orla, Svoboda nad Úpou Zdroje Ketkar, 1976, 208, Troup, I, 180; Dastur, Useful Plants, 39; Mitra, C.R., 6, 9, 64; Murthy, Indian Fmg, N.S., 1957-58, 7, 9; Macmillan, 29; Basu, Chakraborty, J. Indian Chem. Soc., 1968, 45, 466; Chem. Abstr., 1981, 95, 111715; Awasthi, Mitra, Phytochem., 1971, 10, 2842; Nutritive Value of Indian Foods, 69; Dakshinamurti, Curr. Sci., 1954, 23, 125. Chattopadhyay R.R.: Possible mechanism of antihyperglycemic effect of Azadirachta indica leaf extract: part V. J. Ethnopharmacol., 1999, 67, 373-376. Bandyopadhyay U., Biswas K., Chatterjee R., Bandyopadhyay D., Chattopadhyay I., Ganguly C., Chakraborty T., Bhattacharya K., Banerjee R.: Gastroprotective effect of Neem (Azadirachta indica) bark extract: Possible involvement of H(+)-K(+)-ATPase inhibition and scavening of hydroxyl radical. Life Sci., 2002, 71, 2845. Khosla P., Bhanwra S., Singh J., Seth S., Srivastava R.K.: A study of hypoglycaemic effects of Azadirachta indica (Neem) in normal and alloxan diabetic rabbits. Indian J. Physiol. Pharmacol., 2000, 44, 69-74. Bhanwra S., Singh J., Khosla P.: Effect of Azadirachta indica (Neem) leaf aqueous extract on paracetamol-induced liver damage in rats. Indian J. Physiol. Pharmacol., 2000, 44, 64-68. Siddiqui B.S., Afshan F., Faizi S., Naeem-Ul-Hassan Naqvi S., Tariq R.M.: Two new triterpenoids from Azadirachta indica and their insecticidal activity. J. Nat. Prod., 2002, 65, 1216-1218. Govindachari T.B., Suresh G., Gopalakrishnan G., Masilamani S., Banumathi B.: Antifungal activity of some tetranortriterpenoids.Fitoterapia, 2000, 71, 317-320.

 

Povolená zdravotní tvrzení - ON HOLD* seznam:

254 Normální stav trávicího traktu.

255 Přirozená obranyschopnost, odolnost.

256 (kůra) Antioxidant.

257 (kůra) Normální činnost jater.

258 (kůra) Normální stav pokožky.

259 (list) Normální stav zraku, metabolismus tuků.

 

 

*Co to je ON-HOLD seznam?

V současné době lze používat na doplňcích stravy tato zdravotní tvrzení: 

1) Zdravotní tvrzení podle nařízení komise (EU) č. 432/2012 (zdravotní tvrzení, která se netýkají rostlin)

2) Zdravotní tvrzení podle nařízení komise (EU) č. 536/2013 (zdravotní tvrzení, která se netýkají rostlin) Zdravotní tvrzení nemusí být použito v přesném znění, jak uvádí předpis. Upozorňujeme však, že pokud dojde k úpravě textu, musí tento text mít pro spotřebitele stejný význam jako text uvedený v nařízeních.

3) Zdravotní tvrzení z tzv. ON HOLD seznamu (týká se hlavně rostlin) Jedná se o seznam látek a jejich vztahu ke zdraví, které byly zaslány úřadu EFSA k posouzení, avšak EFSA doposud nevydal odborné stanovisko nebo EK doposud nevydala rozhodnutí. Upozorňujeme, že tento seznam je dočasný. Při použití tvrzení z tohoto seznamu je nutno sledovat vývoj legislativních předpisů v této oblasti.



NOVINKY