Asparagus racemosus

hřest hroznovitý, Šatavari

Záhlaví: Asparagus racemosus Willd.

Oddělení: Magnoliophyta krytosemenné

Třída: Liliopsida jednoděložné

Řád: Asparagales chřestokvěté

Čeleď: Asparagaceae chřestovité

České jméno druhu: chřest hroznovitý

Jazyková varianta: Shatavari Jazyk jazykové varianty : EN

Užitkovost: léčivé

Účinky: Demulcent, Diuretic, Digestive, Antispasmodic, Aphrodisiac, Galactogogue, Infertility, Women's complaints

 

 

Charakteristika a obsahové látky

Asparagus racemosus je keř rostoucí do výšky 1-3 m. Kromě saponinů obsahuje alkaloidy, bílkoviny, škroby, třísloviny, slizy, vanilin, coniferin a diosgenin. Typ saponinů se liší podle geografického výskytu rostliny. Rostliny nalezené v jižní Indii obsahují A4 saponiny, rostliny ze severní Indie tyto saponiny neobsahují. Steroidní saponin shatavarin (viz obr.) je hlavním glykosidem, obsahuje tři molekuly glukózy a jednu molekulu rhamnózy vázané na sarsasapogenin.

 

 

Klinické využití Methanolický extrakt kořenu

Asparagus racemosus vykázal in vitro značný antibakteriální účinek proti Escherichia coli, Shigella dysenteriae, S. sonnei, S. flexneri, Vibrio cholerae, Salmonella typhi, S. typhimurium, Pseudomonas putida, Bacillus subtilis a Staphylococcus aureus. Byly použity různé koncentrace (50, 100, 150 mg/ml). Účinek extraktu byl srovnáván s účinkem chloramfenikolu. A.racemosus vykázal také v dávce 200 mg/kg zvýšení fagocytární a mikrobicidní aktivity monocytů – makrofágů. Byl zkoumán antioxidační účinek surového extraktu a čištěné vodné frakce A. racemosus proti membránovému poškození indukovanému volnými radikály vzniklými expozicí gama-záření na mitochondriích krysích jater. Gama-záření v dávce 75 – 900 Gy indukovalo lipidovou peroxidaci. Aktivní frakce obsahovala polysacharidy označené jako P3 a byla účinná už v koncentracích 10 mg/ml.

 

Surový extrakt i vodná frakce signifikantně inhibovaly lipidovou peroxidaci a oxidaci proteinů. P3 frakce více inhibovala lipidovou peroxidaci, zatímco surový extrakt byl mnohem účinnější proti oxidaci proteinů. Účinky jsou srovnatelné s antioxidační aktivitou glutathionu a kyseliny askorbové. Methanolický extrakt A. racemosus se ukázal být také antitusikem. Vykázal signifikantní aktivitu u kašle indukovaného oxidem siřičitým u myší. Inhibice kašle (40,0 a 58,5 %) byla srovnatelná s inhibicí po podání 10-20 mg/kg kodeinu (36,0 a 55,4 %). A.racemosus je již dlouho využíván v tradiční ajurvédské medicíně při dyspepsiích a jako laktagogum. Byl proto srovnáván s metoklopramidem, který se používá při dyspepsiích k redukci žaludečního vyprazdňovacího času. Vyprazdňovací poločas byl studován u osmi zdravých mužů. Základní poločas byl 159,9 ± 45,9 min. Použitím A. racemosus byl redukován na 101 ± 40,8 min (p < 0,001). Metoklopramid redukoval poločas na 85,3 ± 21,9 (p < 0,001). Signifikantně se účinky obou léčiv neliší. Dávkování a toxicita Průměrná dávka je 250 mg dvakrát denně. U konkrétních onemocnění je vhodné dávku individuálně upravit.

 

Mgr. Kateřina Horáčková, Lékárna U Černého orla, Svoboda nad Úpou Zdroje Kanitkar: J. Res. Ind. Med. 3, 2, 1969; Sankarasubramanian, Curr. Sci., 38, 414, 1968. Mandal S.C., Nandy A., Pal M., Saha B.P.: Evaluation of antibacterial activity of Asparagus racemosus Willd. Root. Phytother. Res., 2000, 14, 118-119. Rege N.N., Dahanukar S.A.: Quantitation of microbicidal activity of mononuclear phagocytes: an in vitro technique. J. Postgrad. Med. 1993, 39, 22-25. Kamat J.P., Boloor K.K., Devasagayam T.P., Venkatachalam S.R.: Antioxidant properties of Asparagus racemosus against damage induced by gamma-radiation in rat liver mitochondria. J. Ethnopharmacol., 2000, 71, 425-435. Mandal S.C., Kumar C.K.A., Mohana Lakshmi S., Sinha S., Murugesan T., Saha B.P., Pal M.: Antitussive effect of Asparagus racemosus root against sulfur dioxide-induced cough in mice. Fitoterapia, 2000, 71, 686-689. Dalvi S.S., Nadkarni P.M., Gupta K.C.: Effect of Asparagus racemosus (Shatavari) on gastric emptying time in normal healthy volunteers. J. Postgrad. Med., 1990, 36, 91-94. 

 

Povolená zdravotní tvrzení - ON HOLD* seznam:

208 Normální trávení

209 Před a po menstruační komfort

210 Kojení, menopauza

211 Normální trávení

212 Ženský pohlavní a reprodukční systém, před menstruační cyklus, plodnost

213 Mužský pohlavní reprodukční systém

214 Spánek

215 (kořen) Normální činnost kardiovaskulárního systému

216 (kořen) Vitalita

217 (kořen) Ženský reprodukční systém, menopauza

218 (kořen) Duševní pohoda, stres, spánek

219 (kořen) Normální funkce reprodukčního systému.

220 (kořen) Normální funkce močové soustavy

 

*Co to je ON-HOLD seznam?

V současné době lze používat na doplňcích stravy tato zdravotní tvrzení:

1) Zdravotní tvrzení podle nařízení komise (EU) č. 432/2012 (zdravotní tvrzení, která se netýkají rostlin)

2) Zdravotní tvrzení podle nařízení komise (EU) č. 536/2013 (zdravotní tvrzení, která se netýkají rostlin) Zdravotní tvrzení nemusí být použito v přesném znění, jak uvádí předpis. Upozorňujeme však, že pokud dojde k úpravě textu, musí tento text mít pro spotřebitele stejný význam jako text uvedený v nařízeních.

3) Zdravotní tvrzení z tzv. ON HOLD seznamu (týká se hlavně rostlin) Jedná se o seznam látek a jejich vztahu ke zdraví, které byly zaslány úřadu EFSA k posouzení, avšak EFSA doposud nevydal odborné stanovisko nebo EK doposud nevydala rozhodnutí. Upozorňujeme, že tento seznam je dočasný. Při použití tvrzení z tohoto seznamu je nutno sledovat vývoj legislativních předpisů v této oblasti.NOVINKY