Informace o stahování doplňku stravy Himalaya GUGGUL z trhu

(datum minimální trvanlivosti FEB.2016, č.šarže AUS-83 11300722)

 

Provedenými rozbory bylo zjištěno, že výrobek GUGGUL (balení 60 kapslí) výše uvedené šarže s expirací 2.2016 nevyhovuje ve znacích 1-dehydroandrostenedion a progesterone požadavkům uvedeným v článku 14, odst.1, nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 178/20025, v platném znění.

V případě 1-dehydroandrostenedionu se navíc jedná o anabolický androgenní steroid ve smyslu zakázaných látek uvedených v Seznamu zakázaných látek a metod dopingu pro rok 2014.

 

Laboratorně zjištěné množství progesteronu v denní dávce přípravku GUGGUL převyšuje akceptovatelnou denní dávku (týká se spotřebitelů s hmotností nižší než 67 kg) stanovenou JECFA a může tedy představovat zdravotní riziko. Původ této látky v přípravku není jasný, může pocházet přímo z guggul extraktu nebo z nějaké jiné složky používané při přípravě guggul extraktu. V každém případě se jedná o látku, která patří mezi léčiva a v potravinách včetně doplňků stravy se nesmí vyskytovat.

1-dehydroandrostenedion (boldion) se vyskytuje v menším množství, avšak při dlouhodobém konzumu může představovat zdravotní riziko pro spotřebitele, a to i s ohledem na jeho možný kumulativní účinek.

Do potravinářských výrobků včetně doplňků stravy není povoleno používat složky, které jsou zdrojem látek představující potenciální zdravotní riziko pro spotřebitele, ať už jsou zdrojem těchto látek přírodní suroviny (guggul extrakt) nebo jsou přidávány do výrobku jako syntetické látky.

 

Pokud tedy máte koupený GUGGUL výše uvedené šarže, nekonzumujte jej a vraťte výrobek  zpět vašemu dodavateli.

 

 

V Praze dne 28. 5. 2015

Ondřej Jelínek

tel.: 603518038

IČ: 12609587NOVINKY